Zelfkennis dankzij inzicht in je kernkwaliteiten

Ik heb geen talent

Dat zei mijn dochter ergens in haar tienerjaren. “Ik kan precies niets echt goed.” en “Ik irriteer me vaak aan anderen”. Als moeder sta je dan toch even met je handen in je haar. Tegelijkertijd besefte ik maar al te goed dat ik mij ooit ook zo had gevoeld.

Enkele jaren later volgde ik de opleiding bij Daniel Ofman tot gecertificeerd “Core Quadrant Practitioner”. De aanleiding om die opleiding te volgen was in de eerste plaats om persoonlijke redenen. Ik kocht ook het kernkwadrantenspel en mijn dochter was natuurlijk de beste ‘test case’ om ermee aan de slag te gaan.

Over kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën

Het model van Ofman is een prachtig hulpmiddel om te ontdekken waar jouw kwaliteiten nu precies zitten. Het is een “tool” om voorbij de barrières te geraken die er vaak zijn om je eigen talent te benoemen. Mij heeft het geholpen om mijn talent als entertainer te durven benoemen en te accepteren dat het een talent is, terwijl ik altijd overtuigd was dat het valkuil van me was.

Daarnaast kan het ook helpen om inzicht te krijgen in waar het soms schort in relatie met anderen. Het model leent zich namelijk perfect om te gaan reflecteren over de ander. Wanneer iemand zich ergert aan een collega, is het interessant om met behulp van het kernkwadrant te achterhalen waaraan je je ergert en van daaruit tot de kernkwaliteit van je collega te komen en zo zicht te krijgen op je eigen valkuil. Dit geeft fantastische inzichten die je in staat stelt om wel met die collega om te kunnen. In dit geval starten we in het model vanuit de allergie.

Soms zeggen we dat wel eens “Man, die zit in mijn allergie”, hij/zij werkt op je zenuwen, overprikkelt je of maakt je boos. Die allergie is rechtstreeks gerelateerd met jouw kernkwaliteit, je valkuil en je uitdaging.

Hieronder een voorbeeld van een kernkwadrant vertrekkend vanuit mijn allergie ” passief zijn”.

Wat is een kernkwaliteit?

Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere kwaliteit waarover hijzelf zegt: ‘Dat kan toch iedereen’. Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden is dat kwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn.

Wat is een valkuil?

De valkuil is wat een kernkwaliteit wordt als het te ver doorschiet. Zo kan een kernkwaliteit ‘behulpzaamheid’ doorschieten in ‘bemoeizucht’. Dan wordt de kracht van iemand zijn zwakte of te wel ‘te veel van het goede’. De valkuil is datgene wat de betreffende persoon regelmatig als ‘label’ opgeplakt krijgt, waarvan iemand van anderen te horen krijgt : ‘Wees niet zo …..’ .

Wat is de uitdaging?

De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. De kernkwaliteit en de uitdaging zijn elkaars aanvullende kwaliteiten. Waar het om gaat is de balans te vinden tussen’ daadkracht’ en ‘geduld’. De kunst is om zowel daadkrachtig als geduldig te zijn.

Wat is een allergie?

De doorsnee-mens blijkt een allergie te hebben voor een teveel van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander verpersoonlijkt ziet. Hoe meer men in een ander met zijn eigen allergie geconfronteerd wordt, des te groter is de kans dat men in zijn valkuil terechtkomt. De persoon met de ‘daadkracht’ loopt dan het risico nog harder te gaan drammen, terwijl hij de ander verwijt passief te zijn. Met andere woorden, als men zijn allergie in een ander tegenkomt, ligt de valkuil op de loer.

Probeer het zelf alvast

Bij het invullen van je eigen kernkwadrant kunnen onderstaande vragen je richting geven:

Kernkwaliteiten zijn te achterhalen door je af te vragen:

 • Wat vind ik heel gewoon om te doen?
 • Wat moedig ik anderen aan om te doen, waarin stimuleer ik anderen of wat eis ik van anderen?

Valkuilen zijn te achterhalen door je af te vragen:

 • Wat verwijten anderen mij vaak?
 • Wat doe ik als ik onder druk sta of gestresst ben?
 • Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf?

Uitdagingen zijn te achterhalen door je af te vragen:

 • Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of wat doe ik nog te weinig?
 • Wat wensen anderen mij toe?
 • Waarvoor heb ik bewondering?

Allergieën kun je achterhalen door je af te vragen:

 • Welk gedrag (van anderen) heb ik een hekel aan, minacht ik of word ik boos om?
 • Welk gedrag zou je bij jezelf verafschuwen?
 • Waarover vinden anderen je te veel opwinden?

En hoe ging het nu met mijn dochter?

Wel we hebben dankzij het kwadrantenspel kunnen achterhalen waar ze precies tegen aanliep. Ze kwam zelf tot inzicht van haar kernkwaliteiten. Ondertussen is ze succesvol aan de slag als HR Professional en ben ik trots op deze zelfzekere toffe dame! We nemen het spel er regelmatig nog eens bij. Ook bij mijn jongste dochter wanneer er bijvoorbeeld een haar in de boter zit met de vrienden. Zelf gebruik ik dit model bij de coaching wanneer we ergens op vastlopen of wanneer het niet lijkt te lukken om de oorzaak van frustraties of boosheid te benoemen.

Wil je graag meer weten over kernkwadranten? Laat het ons weten!
Ik kan je zeker het boek “Hé Ik Daar …?! Ontdek je kernkwaliteiten” en het spel “Stel je eens voor!” van Daniel Ofman aanraden.
Veel ontdekkingsplezier!

Prikkelend nieuws

Wil je ​op de hoogte blijven​ van de meest interessante blogs, de geplande events en de nieuwigheden? Ontvang op een niet te overprikkelende maandelijkse basis onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief